top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 <2019년 추석 배송안내>
 
 
2 <2019년 5월 1일/5월 6일
 
 
3 <2019년 설 배송안내>
 
 
4 <2017년 추석 배송안내>
 
 
5 ★택배사변경 (8월4일부터)
 
비밀번호 확인 닫기
우레탄/주형제
우레탄/주형제 > 상온경화용우레탄 > SJ 경질 화이트 우레탄 (2kg)
     
 이전상품 SJ 경질 화이트 우레탄 (2kg) 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 35,200원
E021
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
   
투명경질우레탄 (T.R RESIN / 티알레진) 2kg 우레탄/실리콘 전용교반컵(1.5L) 아쿠바 전자저울 <1g단위측정, 이중영점기능>
40,700 2,000 32,000

상품 상세 설명
 
   
 
down