top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 2021 추석연휴 배송안내
 
 
2 8월 14일 택배 없는날 및 8
 
 
3 2021 설 연휴 배송안내
 
 
4 11월~12월 월/화 발송물량
 
 
5 <2020년 추석연휴 배송안내
 
비밀번호 확인 닫기
건축모형/디오라마 재료
건축모형/디오라마 재료 > 바닥/잔디 재료 > 거친 잔디 (Coarse Turf) 6종 - 잔디, 잔잎 표현재료
     
 이전상품 거친 잔디 (Coarse Turf) 6종 - 잔디, 잔잎 표현재료 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 5,900원
제조회사 : WOODLAND SCENICS
옵션형
  • 색상선택 :
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
 
리얼한 나무 모형 (Realistic Tree Kits) 8종 잎뭉치 (Foliage) 6종 - 나뭇잎, 덤불 표현재료
28,300 8,600

상품 상세 설명
 
 


  
 
down