top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 2021 설 연휴 배송안내
 
 
2 11월~12월 월/화 발송물량
 
 
3 <2020년 추석연휴 배송안내
 
 
4 9/21(월)~10/5(월) 당일출
 
 
5 <8월 14~17일 휴무에 따른
 
비밀번호 확인 닫기
기타 도구 및 재료
기타 도구 및 재료 > 저울/조명기기 > 아쿠바 전자저울 <1g단위측정, 이중영점기능>
     
 이전상품 아쿠바 전자저울 <1g단위측정, 이중영점기능> 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 32,000원
F101
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
   
계량컵 1ℓ 계량컵 20㎖ 10개입 우레탄/실리콘 전용교반컵(500㎖)
4,400 2,600 1,200

상품 상세 설명
 
 
  
 
down