top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 <4월 30일 / 5월 1일 / 5월
 
 
2 <2020년 설연휴 배송안내>
 
 
3 <2019년 추석 배송안내>
 
 
4 <2019년 5월 1일/5월 6일
 
 
5 <2019년 설 배송안내>
 
비밀번호 확인 닫기
건축모형/디오라마 재료
건축모형/디오라마 재료 > 바닥/잔디 재료 > 잔디가루 30g (5가지 색상)
     
 이전상품 잔디가루 30g (5가지 색상) 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 1,700원
옵션형
  • 색상선택 :
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
   
거친 잔디 (Coarse Turf) 6종 - 잔디, 잔잎 표현재료 고운 잔디 (Fine Turf) 8종 - 잔디 표현재료 모형용 수풀 15종 - 잔디, 나뭇잎
5,900 5,900 2,500

상품 상세 설명
 
 
  
 
down