top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 2021 설 연휴 배송안내
 
 
2 11월~12월 월/화 발송물량
 
 
3 <2020년 추석연휴 배송안내
 
 
4 9/21(월)~10/5(월) 당일출
 
 
5 <8월 14~17일 휴무에 따른
 
비밀번호 확인 닫기
사포류/접착제
사포류/접착제 > 사포 류 > 스펀지사포/블럭 > 스폰지 각사포(샌딩블럭) 3종 #80~#320
     
 이전상품 스폰지 각사포(샌딩블럭) 3종 #80~#320 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 1,200원
옵션형
  • 거칠기 옵션 :
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
 
3면 사각사포 (샌딩블럭) 4면 샌딩블럭 (파일/버퍼)
1,200 1,200

상품 상세 설명
 
 

  
 
down