top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 <4월 30일 / 5월 1일 / 5월
 
 
2 <2020년 설연휴 배송안내>
 
 
3 <2019년 추석 배송안내>
 
 
4 <2019년 5월 1일/5월 6일
 
 
5 <2019년 설 배송안내>
 
비밀번호 확인 닫기
사포류/접착제
사포류/접착제 > 사포 류 > 스펀지사포/블럭 > 스폰지 각사포(샌딩블럭) 3종 #80~#320
     
 이전상품 스폰지 각사포(샌딩블럭) 3종 #80~#320 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 1,200원
옵션형
  • 거칠기 옵션 :
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
 
3면 사각사포 (샌딩블럭) 4면 샌딩블럭 (파일/버퍼)
1,200 1,200

상품 상세 설명
 
 

  
 
down