top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 <2017년 추석 배송안내>
 
 
2 ★택배사변경 (8월4일부터)
 
 
3 5월9일 휴무 / 대통령 선거
 
 
4 ★ 발송마감시간 변경
 
 
5 <2017년 설 배송안내>
 
비밀번호 확인 닫기
실리콘/알지네이트
실리콘/알지네이트 > 실리콘 > 편리한 <반투명> 실리콘 RTV 2400 1kg (경화제 포함)
     
 이전상품 편리한 <반투명> 실리콘 RTV 2400 1kg (경화제 포함) 다음상품
 
 
확대이미지
마우스를 올려보세요
     
판매가격 : 39,400원
원산지 : 국산
E121
총 상품 금액 0
 
 
 
 
 
 
 
     
RTV 2400 경화제 (50g) 우레탄/실리콘 전용교반컵(1.5L) 우레탄/실리콘 전용교반컵(500㎖) 실리콘 대 실리콘 이형제 SR-125 (115ml / 90g)
5,000 2,000 1,200 4,400

상품 상세 설명
 
 
  
 
down