top
left
BLUEWIN 쇼핑몰로 이동
 
 
1 <4월 30일 / 5월 1일 / 5월
 
 
2 <2020년 설연휴 배송안내>
 
 
3 <2019년 추석 배송안내>
 
 
4 <2019년 5월 1일/5월 6일
 
 
5 <2019년 설 배송안내>
 
 
사포류/접착제
 
 
사포류/접착제 > 사포 류 > 전체조회
 
 
종이사포(7)
천사포(3)
필름사포(2)
스펀지사포/블럭(19)
사포막대(9)
기타 사포(4)
   
 
총 44건 정렬 : [가격] [제품명] [제조사]
 
 
3M 스폰지사포
2,400원
 
 
 
STYLE X 하드 스틱사포 [2개입]
2,700원
 
 
 
산업용 IPP 스폰지사포 (1개입) #220~#1500
1,500원
 
 
 
모형용 IPP 스폰지사포 (2개입) #220~#4000
3,500원
 
 
 
마이크로필름사포 11종 #400~#8000 (10장입)
8,200원
 
 
 
 
천사포 5매입
4,300원
 
 
 
Mr.Hobby 전동사포 / G-TOOL
29,000원
 
 
 
STYLE X 소프트 스틱사포 [2개입]
2,700원
 
 
 
STYLE X 스폰지 스틱사포 12종 (80~2000방)
2,500원
 
 
 
재단 종이사포 세트 90매 (400-3000#)
16,900원
 
 
 
 
마이크로필름사포 11종 #400~#8000 (3장입)
3,000원
 
 
 
재단 종이사포 세트 30매 (60-5000#)
4,500원
 
 
 
종이사포 14종 세트
6,300원
 
 
 
종이사포 5매입
2,200원
 
 
 
종이사포 1팩 (100매입)
25,000원
 
 
 
 
스폰지 각사포(샌딩블럭) 3종 #80~#320
1,200원
 
 
 
MANWAH 스펀지사포 6개입
2,900원
 
 
 
스폰지 글라인딩 블록 #600~#1500
3,800원
 
 
 
3M 스폰지사포 5종세트
11,500원
 
 
 
사포대(사포 7장 포함)
2,000원
 
 
 
 
철솜
1,000원
 
 
 
스폰지 스틱사포 - #1200 (흰색) 1개입
1,100원
 
 
 
양면 하드 스틱사포 100#/180#
1,000원
 
 
 
3WAY 스폰지 스틱사포 (1000,3000,5000방)
1,000원
 
 
 
3면 사각사포 (샌딩블럭)
1,200원
 
 
 
 
양면 스펀지 블럭
1,200원
 
 
 
BR스틱사포 B (원형)
500원
 
 
 
BR스틱사포 A (사각)
500원
 
 
 
미니스틱사포 100/200방
700원
 
 
 
SS 스틱사포 (버핑)
1,200원
 
 
 
 
4면 샌딩블럭 (파일/버퍼)
1,200원
 
 
 
SS 스틱사포 (파일링)
1,200원
 
 
 
글래스 스틱사포
1,000원
 
 
 
양면 미니 스틱사포
300원
 
 
 
4WAY 휴대용 스틱사포
1,300원
 
 
 
 
STYLE X 접착식 종이사포 (#400~#2000)
2,700원
 
 
 
STYLE X 미니스틱사포 - 원형 6개입 5종 (#400 ~ #1200)
3,000원
 
 
 
StyleX 종이사포 #1200
1,600원
 
 
 
공업용 핸드패드 7440 (180방)
3,850원
 
 
 
종이사포 9종 세트
3,900원
 
 
/ 2 page [다음]
down